Професія вчителя вимагає постійного вдосконалення, регулярного оновлення знань, використання сучасних технологій і застосування найбільш результативних методик.  Життя не стоїть на місці, і сфера освіти повинна першою реагувати на нові наукові, технологічні та суспільно-соціальні виклики.  А нові умови вимагають від педагога зміни його особистісних пріоритетів, переосмислення професійних позицій, набуття нових компетенцій ...

Місія нового стандарту освіти - в створенні умов для переходу від «культури освітнього процесу» до «культурі освітніх результатів».  Це означає, що завдання підвищення кваліфікації сучасних вчителів пов'язані не тільки з переглядом раніше вивчених фактів, понять і закономірностей, обумовлених розвитком науки.  Вони в числі іншого продиктовані особливостями нового соціального замовлення суспільства і особистості на освіту, необхідністю реалізації запитів соціуму виходять за рамки вузьких предметних знань.

Система сучасної освіти - одна з перших, де на зміну гонитві за кількістю підтверджують кваліфікацію паперів, дипломів і сертифікатів про прослухані курси, заступає практика підтвердження кваліфікації вчителя реальними результатами учнів.  Як наслідок - кількість програм підвищення кваліфікації стало знижуватися на користь їх якості.  Попитом користуються тільки ті, які реально допомагають вчителям вийти на новий рівень кваліфікації та знайти нові компетенції, наприклад https://naurok.com.ua/conference.

Сьогодні ми розглянемо декілька прикладів найбільш затребуваних програм підвищення кваліфікації вчителів, і почнемо з пулу програм, мета яких - підвищення предметних компетенцій педагога.

Програми підготовки до державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної освіти (ДПА)

Залишити без уваги ці програми не можна, як мінімум, з двох причин.  По-перше, відповідно до законодавства організація і проведення підсумкової атестації учнів покладено на регіони. А по-друге, існує пул програм підготовки до ДПА, розрахований на вчителів і концентруючись на методиках підготовки дітей до успішної здачі підсумкової атестації.  Оскільки фахівці щорічно готують тих, хто безпосередньо забезпечує екзаменаційні процеси, беруть участь в перевірці екзаменаційних робіт і в конфліктних комісіях, вони абсолютно чітко знають, на яких завданнях діти найчастіше дають осічки і які слабкі ланки в отриманих школярами знаннях вимагають підкріплення. Виходячи з цього, для вчителів розробляються програми з акцентами на виявлені в ході іспитів найбільш важкі теми предметного змісту.

Величезний учительський інтерес до даних програм зрозумілий - ті, хто вивчив цей курс, отримують можливість якісно підготувати до ДПА своїх учнів.  Адже вони стають власниками затверджених демо-версій екзаменаційних завдань, а також носіями найбільш повних і актуальних знань за умовами проведення, вимогам і критеріям перевірки атестацій.